โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนแรกใน อ.เชียงดาว ที่ทำการเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6 เดิมใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเชียงดาว เป็นที่ทำการสอน ในช่วงแรกนั้น โรงเรียนได้เปิด เฉพาะชั้น ม.1-ม.3 เท่านั้น ต่อมาทางโรงเรียนจึงได้ขอสงวนที่ไว้ 165 ไร่เพื่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลังต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ทางโรงเรียนก็ได้รับเงินงบประมาณเพื่อมาสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เพื่อเตรียมเปิดสอนระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนเชียงดาววิททยาคม
Cdwlogo.gif
“เรียนดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม ”
เลขที่ 270 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chiang Dao Wittayakom School
อักษรย่อ ช.ด.ว.
C.D.W.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 23 เมษายน พ.ศ. 2513
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพลง เทิดเกียรติ ช.ด.ว.,มาร์ช ช.ด.ว.
วิสัยทัศน์ โรงเรียนแห่งชีวิตและการเรียนรู้
เว็บไซต์

แผนการเรียนแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2532 ทางกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ทาง ร.ร. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย โดยทางโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนดังต่อไปนี้

  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน ศิลปศาสตร์-วิชาทั่วไป

ซึ่งจะแบ่งห้องเรียนได้ตามนี้

  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียน ศิลปศาสตร์-วิชาทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2548 ทางโรงเรียนได้มีศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และยังได้ปรับพื้นที่ป่าหลังโรงเรียน 90 ไร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและบูรนาการ ทุกกลุมสาระการเรียนรู้ ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงอาคารทใหม่เกือบทั้งหมดได้แก่ การติดตั้งแอร์ในห้องคอมพิวเตอร์,การติดพัดลมห้องละ 4 ตัวทุกอาคาร,การทาสีอาคารรัตนรักษ์,ปรับปรุง,ทาสีอาคารชั่วคราวให้มีสภาพที่ดีขึ้น[1]

ข้อมูลปัจจุบันแก้ไข

ผู้อำนวยการคือ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ

คณะสีแก้ไข

ทางโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมได้แบ่งนักเรียนออกเป็นคณะสีต่างๆได้แก่ คณะสีนนทรี คณะสีศรีตรัง คณะสีกระดังงา คณะสีกาสะลอง คณะสีทองกวาว [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม". Chiang Dao Wittayakom School. สืบค้นเมื่อ 2009-09-29.
  2. "สัญลักษณ์และรายชื่อคณะสีของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม". Chiang Dao Wittayakom School. สืบค้นเมื่อ 2009-09-29.