โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา ในอำเภอพนัสนิคม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ANUBANPANATEUKSALAI SCHOOL
ตราประจำโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไทย 20140 ไทย
โทรศัพท์ 0-3846-1202
โทรสาร 0-3847-3919
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญพัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี
ผู้ก่อตั้งพระอนทอาษา นายอำเภอพนัสนิคม
สีน้ำเงิน-ขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
เว็บไซต์www.anubanpanas.ac.th Facebookโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

แต่เดิมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อาศัยอยู่ที่วัดใหม่ท้ายตลาด (วัดพิมพฤฒาราม) ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 โดยมีพระอนทอาษา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นผู้จัดการตั้งขึ้นให้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลพนัส" ในขณะนั้น นายยาลยานันท์ เป็นศึกษาธิการอำเภอพนัสนิคม

ต่อมาสมัยหลวงชรัมภิรารักษ์ เป็นนายอำเภอพนัสนิคม และนายเสงี่ยม เจริญฮวด (นายเสงี่ยม วัฒนธรรม) เป็นศึกษาธิการอำเภอพนัสนิคม สมัยนั้นมาเป็นประธานในงานเปิดโรงเรียน และให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอพนัสนิคม "พนัสศึกษาลัย" นักเรียนและครูจากโรงเรียนวัดใหม่ท้ายตลาด จึงย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนหลังใหม่

 • ปี พ.ศ. 2479 ทางราชการให้ตั้งโรงเรียนรัฐบาลขึ้น และราชการได้วางระเบียบใหม่ให้โรงเรียนรัฐบาลเท่านั้นให้ชื่อว่า โรงเรียนประจำอำเภอ ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลกุฏโง้ง 1(พนัสศึกษาลัย) จนกระทั่งในปัจจุบันให้ชื่อว่า "โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย"

ในปี พ.ศ. 2478 ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามถูกโจมตีทางอากาศ โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จพระยา ได้อพยพครูและนักเรียนฝึกหัดครูจากธนบุรีมาอาศัยโรงเรียนนี้ นักเรียนและครูจึงย้ายไปเรียนที่วัดใหม่พิมพฤฒารามชั่วคราว จนถึง พ.ศ. 2488 เหตุการณ์ปกติจึงย้ายมาเรียนที่เดิม

 • ปี พ.ศ. 2496 เปิดชั้นเด็กเล็ก รับนักเรียนอายุ 5-7 ปี และเปิดตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา พ.ศ. 2502 เปิดชั้นเรียนมัธยมสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7)
 • ปี พ.ศ. 2523 ได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน (School Identity) เรียนดี วินัยเด่น (Good Learning Good Moral)
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School Unique) ต้นแบบโครงการโรงเรียนในฝัน (Lap Schools Project)
 • คำขวัญ ลูก น.พ.ล. เรียนดี มีคุณธรรม"

การศึกษาแก้ไข

 • ระดับอนุบาล
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับsunny

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

 • อนุบาล
 • ประถมศึกษา
 • โรงเรียนสองภาษา
 • โรงเรียนสามภาษา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°26′58″N 101°10′14″E / 13.4493183°N 101.1704582°E / 13.4493183; 101.1704582