โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา (อังกฤษ: Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School) เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับ ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีการเรียนการสอนเป็นสองภาษาเน้นภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรเคมบริดจ์จากประเทศสหราชอาณาจักร [1]

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School

Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School
ที่ตั้ง
257 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออื่นKKVS
ประเภทโรงเรียนสองภาษา
สถาปนาพ.ศ. 2538
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์
ระดับปีที่จัดการศึกษาปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา
สี██ สีเขียว
เพลงมาร์ชขอนแก่นวิเทศศึกษา
เว็บไซต์www.kkvs.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้
 
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาได้จัดตั้งขึ้นเพราะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการศึกษาและจัดทำ "แผนลงทุนของจังหวัดขอนแก่น" เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 สรุปว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะมีจุดเด่นเรื่องการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการคมนาคมขนส่งทางบกของภูมิภาคและแหล่งรวมสถาบันการศึกษาระดับ สูงจำนวนมาก รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการบริหารราชการและศูนย์บริการการเงินของภูมิภาค แต่จุดอ่อนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ขอนแก่นยังไม่มีโรงเรียนนานาชาติ ทั้งๆที่จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพที่จะเปิดโรงเรียนนานาชาติได้ และได้มีข้อสรุปถึงเรื่องโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างการสนับสนุนการลงทุนโดยรวมว่า "โครงการโรงเรียนนานาชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นมาตรการหนึ่งที่จำเป็นของการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น" จนกระทั่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [2]

ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

16°23′55″N 102°44′42″E / 16.3986697°N 102.7450913°E / 16.3986697; 102.7450913