โรงพยาบาลแจ้ห่ม

โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีบุคลากรทั้งหมด 166 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 67 คน

โรงพยาบาลแจ้ห่ม
Chaehom Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลชุมชน)
ที่ตั้ง195 ม.3 ถ.ลำปาง - แจ้ห่ม ต.วิเชตนคร จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม
ข้อมูลทั่วไป
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
จำนวนเตียง60 เตียง[1]
แพทย์6 คน
บุคลากร104 คน
เว็บไซต์[1] โรงพยาบาลแจ้ห่ม

เปิดให้บริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • บริการแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)
  • บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
  • บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
  • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
  • บริการแผนกห้องคลอด
  • บริการแผนกห้องผ่าตัด
  • บริการคลินิกเบาหวาน
  • บริการคลินิกความดันโลหิตสูง
  • บริการทันตกรรม

อ้างอิงแก้ไข