โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 เดิมเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งก็คือโรงพยาบาลศรีสังวรในปัจจุบัน [2]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Srisangwornsukhothai Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป)
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง17 กันยายน พ.ศ. 2491
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน
จำนวนเตียง307 เตียง[1]
เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ประวัติ แก้

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 307 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศเหนือตาม(ทางหลวงหมายเลข 101) 20 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 ตารางวา โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก ในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับพ่อค้า ประชาชน เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบให้กรมการแพทย์ เปิดทำการรักษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491 มีอาคารรักษาพยาบาลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจำ 1 คน โดยมีนายแพทย์เล็ก นานา เป็นผู้อำนวยการคนแรก และได้ขยายการบริการเรื่อยมาเป็นลำดับ[3]                            

รายนามผู้อำนวยการ แก้

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
รายนามรายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์เล็ก นานา พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2502
2. นายแพทย์อุดม เจนพาณิชย์ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506
3. นายแพทย์วิจิตร พัวพันธ์ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
4. นายแพทย์สวรรค์ เลิศฤทธิ์ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
5. นายแพทย์อนันต์ สุรบท พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2515
6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2530
7. นายแพทย์ดำรงค์ศิริ วัฒนศิริ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
8. นายแพทย์ประวิทย์ หาเรือนศรี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2555
9. นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
10. นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
11. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
12. นายแพทย์อายุส ภมะราภา พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
13. นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-21. สืบค้นเมื่อ 2019-12-27.
  2. https://sites.google.com/site/62sarawut15/prawati-khxng-r-ph[ลิงก์เสีย]
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-21. สืบค้นเมื่อ 2019-12-27.

ดูเพิ่ม แก้