โรงพยาบาลจุฬารัตน์

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดระยอง[1]

โรงพยาบาลจุฬารัตน์
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:CHG
อุตสาหกรรมบริการ
ก่อตั้งพ.ศ. 2529
สำนักงานใหญ่88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
บุคลากรหลัก
เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ (ประธานกรรมการ)
กำพล พลัสสินทร์ (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์www.chularat.com

ประวัติ

แก้

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ภายใต้ชื่อบริษัท เทพารักษ์เวชชกิจ จำกัด นำโดยนายแพทย์กำพล พลัสสินทร คณะแพทย์และนักธุรกิจ ให้บริการในพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลจุฬารัตน์" เริ่มต้นขึ้นจากเพียง 26 เตียง โรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 12

จนจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2534 จนถึง พ.ศ. 2537 มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่โดยปิดการดำเนินงานของนิติบุคคลบางแห่งและได้โอนสินทรัพย์มาเป็นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย มีการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จำกัด และบริษัท ไทยแอมดอน จำกัด

บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และบริษัทได้จดทะเบียนซื้อขายในกลุ่มบริการหมวดธุรกิจการแพทย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556[2] มีจุดเด่นคือโรงพยาบาลขนาดกลางให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยภายใต้โครงการประกันสังคม[3] และผู้ป่วยตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ธุรกิจ

แก้

จากข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563[4] กลุ่มบริษัทมีโรงพยาบาลจำนวน 9 แห่ง และมีสาขาสถานพยาบาลและคลินิกจำนวน 5 แห่งรวมทั้งสิ้น 14 แห่งและมีเตียงรองรับผู้ป่วย 749 เตียง

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

แก้
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ จำนวนเตียง 26 เตียง
 • คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 2
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 จำนวนเตียง 193 เตียง
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 จำนวนเตียง 26 เตียง

บริษัท คอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล จำกัด

แก้
 • สหคลินิก จุฬารัตน์ 7
 • คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 8
 • โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 จำนวนเตียง 139 เตียง

บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

แก้
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง จำนวนเตียง 50 เตียง

บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด

แก้
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช จำนวนเตียง 56 เตียง

บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด

แก้
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จำนวนเตียง 141 เตียง
 • คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย์ จำกัด

แก้
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 จำนวนเตียง 59 เตียง
 • จุฬารัตน์ 304 สหคลินิก

บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

แก้
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำนวนเตียง 59 เตียง

ธุรกิจอื่น

แก้

เช่น การนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจสปาและเสริมความงาม คลินิกแพทย์แผนไทยจุฬารัตน์ ฯลฯ[5]

อ้างอิง

แก้
 1. "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
 2. "รพ.จุฬารัตน์เข้าเทรดตลาดหุ้น16พ.ค." กรุงเทพธุรกิจ.
 3. "โรงพยาบาลจุฬารัตน์"เล็กพริกขี้หนู"". โพสต์ทูเดย์.
 4. "แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)". ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
 5. "กำพล พลัสสินทร์ นำทัพ CHG ยึดบูรพาทิศ". ฟอบส์ประเทศไทย.