โรงงาน เป็นสถานอุตสาหกรรม ปกติประกอบด้วยอาคารและเครื่องจักร หรือที่พบมากกว่า เป็นกลุ่มอาคารซึ่งคนงานผลิตสินค้าหรือดำเนินการเครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง

โรงงานของโฟล์คสวาเกนในว็อลฟส์บวร์ค ประเทศเยอรมนี

ในช่วงปลายศตวรรษที่18 โรงงานต่าง ๆ จะใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลักจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานต่าง ๆ ก็เริ่มมีการใช้เครื่องจักรแทน