โรงงาน เป็นสถานอุตสาหกรรม ปกติประกอบด้วยอาคารและเครื่องจักร หรือที่พบมากกว่า เป็นกลุ่มอาคารซึ่งคนงานผลิตสินค้าหรือดำเนินการเครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง

โรงงานของโฟล์คสวาเกนใน ว็อลฟส์บูร์ก, ประเทศเยอรมนี

ในช่วงปลายศตวรรษที่18 โรงงานต่างๆจะใช้เครื่อแรงงานคนและสัตว์เป็นหลักจนกระทั่งเกิด การปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆก็เริ่มมีการใช้เครื่องจักรแทน

อ้างอิงแก้ไข