โรคที่ไม่ได้รับการรักษา

โรคที่ไม่ได้รับการรักษา[1] หรือ โรคที่ถูกละเลย (อังกฤษ: Neglected disease) คือกลุ่มของโรคติดเชื้อเขตร้อนที่ระบาดในกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ที่กำลังพัฒนา อาจมีนิยามแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้อง โรคเหล่านี้บางโรคมีวิธีป้องกันได้ หรือมีวิธีรักษาได้ในระยะเฉียบพลัน ซึ่งถ้ามีก็มักจะมีเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ไม่ได้มีแพร่หลายทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงยาและการรักษาบางอย่างได้ แม้บางครั้งยาหรือการรักษาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาโรคพยาธิใบไม้ชิสโตโซมาอยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ป่วยเด็ก 1 คน ใน 1 ปี เป็นต้น

อ้างอิง

แก้