โมเดิร์นมาเวิลส์ (อังกฤษ: Modern Marvels) ซึ่งมีความหมายว่า สิ่งอัศจรรย์สมัยใหม่ เป็น รายการทีวีรายสัปดาห์ ออกอากาศทาง ช่อง "เดอะฮิสทรีแชนแนล" (อังกฤษ: The History Channel)

นำเสนอ สาระเกี่ยวกับ เทคโนโลยีต่างๆ การนำไปใช้งาน รวมถึงที่มาของเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 รายการ ถูกสร้างขึ้นมากว่า 400 ตอนครอมคลุมเรื่องต่างๆ ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ เครื่องยนต์กลไก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข