แบบจำลอง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โมเดล)

แบบจำลอง หรือ โมเดล (มอเดิล หรือ โมเดิล, และมีการเรียกว่า ตุ๊กตา) อาจหมายถึง

โมเดล

555+