ม๊อกกุริ (ญี่ปุ่น: モーグリโรมาจิMōguri, ทับศัพท์จาก Moogle, หรือ Moglie ตามตัวสะกดในต้นฉบับ, อ่านว่า โม-กลี) เป็นชื่อเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในเกมชุด ไฟนอลแฟนตาซี ที่มีบทบาทแตกต่างกันในแต่ละภาค เช่น เป็นพรรคพวกใน ไฟนอลแฟนตาซี VI เป็นจุดเซฟเกมใน ไฟนอลแฟนตาซี IX และเป็นชุดสวมใส่ใน ไฟนอลแฟนตาซี X-2 เป็นต้น ลักษณะโดยทั่วไปทุกภาคคือ เป็นสัตว์คล้ายแมว ตัวเล็กๆ เหมือนตุ๊กตา ขนสีขาว จมูกใหญ่สีแดง และมีปีกสีม่วงเล็กๆ คล้ายกับปีกค้างคาว 2 ข้าง

ม๊อกกุริ ใน ไฟนอลแฟนตาซี IX

ชื่อ ม๊อก หรือ ม๊อกกุริ ตามการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น มาจากการผสมคำระหว่าง โมะกุระ (ญี่ปุ่น: 土竜โรมาจิmogura) ที่แปลว่าตัวตุ่น กับ โคโมะริ (ญี่ปุ่น: 蝙蝠โรมาจิkōmori) ที่แปลว่าค้างคาว