โฟกัสอัตโนมัติ (อังกฤษ: Autofocus: AF) หรือ ปรับชัดอัตโนมัติ เป็นระบบใช้แสงชนิดหนึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์ ระบบควบคุม และมอเตอร์ เพื่อปรับโฟกัสเต็มภาพโดยอัตโนมัติ หรือบนบางจุดหรือบางส่วนของภาพที่เลือกเอง โฟกัสอัตโนมัติจะเปิดขึ้นเองเมื่อกล้องถ่ายภาพตรวจพบวัตถุในสถานที่มีแสงน้อย โฟกัสอัตโนมัติอาจติดอยู่บนกล้องหรือบนตัวแฟลช (ในกล้องรุ่นใหญ่) ก็ได้ มีหลายวิธีท่จะที่ใช้วัดระยะทางสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ เช่นใช้แสงอินฟราเรด ใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิก หรือยิงแสงแฟลชเป็นชุด