ทร็อลล์

(เปลี่ยนทางจาก โทรล)
"Troll" เปลี่ยนทางมาที่นี่ บทความนี้เกี่ยวกับเทพปกรณัม สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เกรียน

ทร็อลล์ (นอร์สเก่า: trǫll) เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติในเทพปกรณัมนอร์สและคติชาวบ้านสแกนดิเนเวีย แต่เดิม ทร็อลล์อาจเป็นไวพจน์ลบของยอตุนน์ ในแหล่งข้อมูลนอร์สเก่า สิ่งที่อธิบายว่าทร็อลล์อาศัยอยู่ตามหิน ภูเขา หรือถ้ำสันโดษ โดยอยู่กันเป็นหน่วยครอบครัวเล็ก ๆ และแทบไม่ช่วยมนุษย์

Look at them, troll mother said. Look at my sons! You won't find more beautiful trolls on this side of the moon. (1915) โดย John Bauer

ต่อมา ในคติชาวบ้านสแกนดิเนเวีย ทร็อลล์เป็นสิ่งแยกต่างหาก ซึ่งอาศัยอยู่ไกลจากที่มนุษย์อาศัย และไม่เข้ารีตศาสนาคริสต์ และถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ลักษณะของทร็อลล์แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับภูมิภาคซึ่งนิยายนั้นกำเนิด อาจอัปลักษณ์และโง่หรือดูและประพฤติเหมือนมนุษย์ทุกประการ โดยไม่มีลักษณะวิลักษณ์เฉพาะเกี่ยวกับพวกมัน

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข