โจเซฟ บี. ฟอเรเกอร์

นักการเมือง
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โจเซฟ เบนสัน ฟอเรเกอร์ (อังกฤษ: Joseph Benson Foraker) เป็นนักการเมืองสังกัดพรรคริพับลิกัน เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐโอไฮโอตั้งแต่ ค.ศ. 1886 ถึง ค.ศ. 1890 และเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐตั้งแต่ ค.ศ. 1897 ถึง ค.ศ. 1909