การโฆษณาออนไลน์

(เปลี่ยนทางจาก โฆษณาออนไลน์)

การโฆษณาออนไลน์ คือ การสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตาม เพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต โฆษณาออนไลน์ แสดงอยู่บน อีเมลล์, เครื่องมือค้นหาออนไลน์ และสังคมออนไลน์ รูปแบบการโฆษณาที่เป็นที่นิยมที่สุดบนสื่อออนไลน์ คือการใช้แถบโฆษณา[1] การโฆษณารูปแบบนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปตามเว็บไซต์ต่างๆ และถ้าเจ้าของสินค้าต้องการเพิ่มความเด่นให้กับโฆษณาของตนเอง ก็อาจจะเลือกใช้สื่อโฆษณาแบบลอย และในบางกรณี เจ้าของสินค้าหรือบริการอาจจะไม่อยากตั้งใจขายสินค้าของตนเองอย่างจงใจ ก็สามารถเลือกการโฆษณาแฝงตามสื่อออนไลน์ในรูปแบบอื่น[2]

อ้างอิง แก้ไข

  1. Alaimo, Cristina; Kallinikos, Jannis (2018). Schultze, Ulrike; Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten; Riemer, Kai (บ.ก.). "Objects, Metrics and Practices: An Inquiry into the Programmatic Advertising Ecosystem". Living with Monsters? Social Implications of Algorithmic Phenomena, Hybrid Agency, and the Performativity of Technology (ภาษาอังกฤษ). Cham: Springer International Publishing: 110–123. doi:10.1007/978-3-030-04091-8_9. ISBN 978-3-030-04091-8.
  2. Thomas, Julian (2018). "Programming, filtering, adblocking: advertising and media automation". Media International Australia (ภาษาอังกฤษ).