โครงการบูรณะแม่น้ำสายหลักสี่สาย

โครงการบูรณะแม่น้ำสายหลักสี่สาย[1] (เกาหลี: 4대강 정비 사업) เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ แม่น้ำฮัน, แม่น้ำนักดง, แม่น้ำคึม และแม่น้ำย็องซัน[2] ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นโครงการที่อี มย็อง-บัก ซึ่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในสมัยนั้นเป็นผู้นำ และได้รับการประกาศว่าเสร็จสิ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2011 จุดมุ่งหมายของโครงการคือปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากน้ำ, การควบคุมน้ำท่วมและผลกระทบทางระบบนิเวศ โครงการนี้ได้รับการประกาศเป็นส่วนหนึ่งของ "กรีนนิวดีล" และได้เปิดตัวนโยบายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009 และได้รวมไว้ในแผนระดับชาติของรัฐบาลห้าปีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 รัฐบาลคาดว่าการลงทุนเต็มรูปแบบด้วยงบรวม 22.2 ล้านล้านวอน (ประมาณ 17.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)[3] ทั้งนี้ ทางรัฐบาลไทยยังได้ทำการศึกษาโครงการบูรณะแม่น้ำสายหลักสี่สายที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ในระยะยาวด้วยเช่นกัน[1]

แผนที่ของโครงการบูรณะแม่น้ำสายหลักสี่สาย

สมุดภาพ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้