รูปถอดแบบโคยนต์ในพิพิธภัณฑ์รถม้าศึกโบราณในจือโป๋ ประเทศจีน

โคยนต์ (อักษรจีน: 木牛流馬) เป็นสิ่งประดิษฐ์ของจูเก่อเลี่ยง (จูกัดเหลียง) ขณะรับราชการสู่ฮั่น (จ๊กก๊ก) คาดว่าเป็น

  1. รูปถอดแบบของวัวกลเดินได้ซึ่งความมุ่งหมายหลักคือบรรทุกสัมภาระอย่างเช่นธัญพืชให้กองทัพซึ่งขาดแคลนเสบียง หรือ
  2. รถเข็นล้อเดียว (wheelbarrow) มี 2 ขาซึ่งใช้ดึง (ซึ่งต่อมาถูกย้อนกลับด้วย "ม้าเลื่อน")[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. The Seventy Great Inventions of the Ancient World by Brian M. Fagan Wooden ox resembling a rickshaw