กลอบูลิน

(เปลี่ยนทางจาก โกลบูลิน)

กลอบูลิน (อังกฤษ: Globulin) คือสารประกอบโปรตีนในพลาสมา (น้ำเลือด) ช่วยในการสร้างแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันสิ่งแปลกปลอม