แอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แอร์ หรือ เอไออาร์ หรือ อังกฤษ: Air, Ayr อาจหมายถึง

  1. http://www.chiangmaiaircare.com/ความหมายที่แท้จริง-ของคำว่า-การปรับอากาศ/