ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
โดเมน: ยูแคริโอต  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: Amorphea  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: โอบาซัว  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอพิสโธคอนตา  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไม่ได้จัดลำดับ: โฮโลซัว  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไม่ได้จัดลำดับ: ไฟโลซัว  [ข้อมูล; แก้ไข]
อาณาจักร: สัตว์  [ข้อมูล; แก้ไข]
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: ParaHoxozoa  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: ไบลาทีเรีย  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: เนโฟรซัว  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไฟลัมใหญ่: ดิวเทอโรสโทเมีย  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: โอลแฟกทรีส  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไฟลัมย่อย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไฟลัมฐาน: เนโธสโทมาเทอ  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: ยูเนโธสโทมาเทอ  [ข้อมูล; แก้ไข]
เคลด: เทโลสโทไม  [ข้อมูล; แก้ไข]
ชั้นใหญ่: ปลากระดูกแข็ง  [ข้อมูล; แก้ไข]
ชั้น: ปลาที่มีก้านครีบ  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไม่ได้จัดลำดับ: Actinopteri  [ข้อมูล; แก้ไข]
ชั้นย่อย: Neopterygii  [ข้อมูล; แก้ไข]
ชั้นฐาน: Teleostei  [ข้อมูล; แก้ไข]
อันดับใหญ่: Ostariophysi  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไม่ได้จัดลำดับ: Otophysi  [ข้อมูล; แก้ไข]
ไม่ได้จัดลำดับ: Cypriniphysae  [ข้อมูล; แก้ไข]
อันดับ: อันดับปลาตะเพียน  [ข้อมูล; แก้ไข]
วงศ์ใหญ่: Cyprinoidea  [ข้อมูล; แก้ไข]
วงศ์: วงศ์ปลาตะเพียน  [ข้อมูล; แก้ไข]
วงศ์ย่อย: Cyprininae  [ข้อมูล; แก้ไข]
สกุล: สกุลบาร์โบนีมัส  [ข้อมูล; แก้ไข]


ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Cyprininae [ข้อมูล; แก้ไข]
ลำดับ: genus (แสดงผลเป็น สกุล)
ลิงก์: สกุลบาร์โบนีมัส
สูญพันธุ์: ไม่
แสดงผลเสมอ: ใช่ (ลำดับหลัก)
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน:
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: