แม่แบบ:SRT Nong Tao–Khao Thap Khwai Line route

ทางรถไฟสายเหนือ
โคกกะเทียม - หนองทรายขาว
หนองเต่า
คลองอนุศาสนนันท์
เขาทับควาย