แม่แบบ:HSR Northeastern Line Route

(ไปเวียงจันทน์ ลาว)
หนองคาย (ตรวจคนเข้าเมือง)
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
ปากช่อง
สายแยก ไป
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน 
สระบุรี
สายเหนือ ไปลพบุรี
63+500 กม. อยุธยา
 สายสีแดงเข้ม 
13+800 กม. ดอนเมือง
การเคหะ
หลักสี่
ทุ่งสองห้อง
บางเขน
วัดเสมียนนารี
จตุจักร
ไปหัวหิน สายใต้
0+000 กม. บางซื่อ MRT (Bangkok) logo.svg (สถานีกลาง)
 สายสีแดงเข้ม  ไป หัวลำโพง
 HSR เชื่อม 3 สนามบิน  ไปอู่ตะเภา