แม่แบบ:แผนที่เขตปกครองในเบลเยียม

แผนที่จำแนกถึงการแบ่งประชาคม แคว้น และพื้นที่ภาษาของประเทศเบลเยียม
  ภาษาดัตช์
  ภาษาฝรั่งเศส
  ภาษาเยอรมัน
  ทวิภาษา (ดัตช์/ฝรั่งเศส)
ประชาคม แคว้น
เฟลมิช เฟลมิช (ฟลานเดอส์)
นครหลวง (บรัสเซลส์)
ฝรั่งเศส
วอลลูน (วอลโลเนีย)
เยอรมัน
อาณาเขตของแต่ละจังหวัดแบ่งโดยเส้นทึบสีดำ