แม่แบบ:เส้นเวลาพาลีโอโซอิก

ยุคในมหายุคพาลีโอโซอิก
-560 —
-540 —
-520 —
-500 —
-480 —
-460 —
-440 —
-420 —
-400 —
-380 —
-360 —
-340 —
-320 —
-300 —
-280 —
-260 —
-240 —
เวลาโดยประมาณในมหายุคพาลีโอโซอิก
สเกลของแกน: ล้านปีมาแล้ว