แม่แบบ:เมืองใหญ่สุด/อัฟกานิสถาน

อ้างอิง

การอ้างอิงเหล่านี้จะปรากฏในบทความ แต่ประโยคนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในหน้านี้.
  1. "Afghan Population Estimates 1398" (PDF). Central Statistics Organization. 2019. สืบค้นเมื่อ 4 July 2019.