แม่แบบ:ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ

E22
วัดศรีบุญเรือง
E21
บางกะปิ
E20
เดอะมอลล์บางกะปิ
E19
วัดกลาง
E18
สะพานมหาดไทย
E17
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E16
วัดเทพลีลา
E15
รามคำแหง 29
E14
เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
E13-1
รามคำแหง 1
รามคำแหง มักกะสัน – หัวหมาก
รามคำแหง มักกะสัน – หัวหมาก
E13
สะพานคลองตัน
E12
โรงเรียนวิจิตร
E11
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์
E10
ซอยทองหล่อ
E9
สุเหร่าบ้านดอน
E8
วัดใหม่ช่องลม
E7
อิตัลไทย
E6
มศว ประสานมิตร
E5
อโศก สายตะวันออก
E4
นานาชาติ
E3
นานาเหนือ
E2
สะพานวิทยุ
E1
สะพานชิดลม
CEN
ท่าประตูน้ำ
W1
สะพานหัวช้าง
W2
บ้านครัวเหนือ
W3
สะพานเจริญผล
W4
ตลาดโบ๊เบ๊
W5
ผ่านฟ้าลีลาศ
หมายเหตุ: รถไฟฟ้าสายสีส้ม สีเหลือง สีน้ำตาล สีแดงอ่อน และสีม่วง กำลังดำเนินการก่อสร้าง หรือเป็นโครงการในแผนแม่บท