แม่แบบ:ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ

ชื่อท่าเรือ รหัสท่าเรือ จุดเปลี่ยนเส้นทาง
วัดศรีบุญเรือง E22
บางกะปิ E21
เดอะมอลล์บางกะปิ E20  สายสีส้ม  สถานีแยกลำสาลี (กำลังก่อสร้าง)
 สายสีเหลือง  สถานีแยกลำสาลี (กำลังก่อสร้าง)
 สายสีน้ำตาล  สถานีแยกลำสาลี (โครงการ)
วัดกลาง E19
สะพานมหาดไทย E18  สายสีส้ม  สถานีราชมังคลา (กำลังก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง E17  สายสีส้ม  สถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังก่อสร้าง)
วัดเทพลีลา E16
รามคำแหง 29 E15
เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง E14  สายสีส้ม  สถานีรามคำแหง 12 (กำลังก่อสร้าง)
รามคำแหง 1 E13-1  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  สถานีรามคำแหง
 สายสีแดงอ่อน  สถานีรามคำแหง (โครงการ)
สะพานคลองตัน E13
โรงเรียนวิจิตร E12
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ E11
ซอยทองหล่อ E10
สุเหร่าบ้านดอน E9
วัดใหม่ช่องลม E8
อิตัลไทย E7
มศว ประสานมิตร E6
อโศก E5  สายเฉลิมรัชมงคล  สถานีเพชรบุรี
 สายเชื่อมท่าอากาศยาน  สถานีมักกะสัน
 สายสีแดงอ่อน  สถานีมักกะสัน (โครงการ)
นานาชาติ E4
นานาเหนือ E3
สะพานวิทยุ E2
สะพานชิดลม E1
ท่าประตูน้ำ CEN เรือโดยสารคลองแสนแสบ ช่วงประตูน้ำ - ผ่านฟ้าลีลาศ
 สายสุขุมวิท  สถานีชิดลม
 สายสีส้ม  สถานีประตูน้ำ (โครงการ)
สะพานหัวช้าง W1  สายสุขุมวิท  สถานีราชเทวี
 สายสีส้ม  สถานีราชเทวี (โครงการ)
บ้านครัวเหนือ W2
สะพานเจริญผล W3
ตลาดโบ๊เบ๊ W4
ผ่านฟ้าลีลาศ W5  สายสีส้ม  สถานีผ่านฟ้า (โครงการ)
 สายฉลองรัชธรรม  สถานีผ่านฟ้า (โครงการ)