แม่แบบ:การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555

· ·
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 17 มีนาคม พ.ศ. 2555[1]
หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
3 (สายชาติไทยพัฒนา) บุญชู จันทร์สุวรรณ 247,833 66.76
1 (สายเพื่อไทย) พลตำรวจตรีสมศักดิ์ รักซ้อน 94,720 25.51
2 (สายประชาธิปัตย์) อิสระ บุญญาอรุณเนตร 8,291 2.23
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,096 2.45
บัตรเสีย 11,285 3.04
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 57.91 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 641,014 คน) 371,225 100

อ้างอิง แก้

  1. http://www2.ect.go.th/content.php?Province=suphanburi&SiteMenuID=7190&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=8948 ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555