รายละเอียดของจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศลาว
กรณีที่ วันที่ อายุ เพศ สัญชาติ สถานที่พบ สถานบำบัด ประวัติไปต่างประเทศ สถานะ หมายเหตุ ที่มา
1 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 36 หญิง ธงของประเทศลาว ลาว เวียงจันทน์ ไม่มี ปล่อยตัว กระทำอาชีพผู้นำเที่ยว
2 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 26 ชาย เวียงจันทน์  ไทย
3 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 26 ชาย เวียงจันทน์ ทวีปยุโรป ติดร่วมกับกรณีที่สอง
4 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 42 ชาย เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่หนึ่ง
5 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 42 ชาย เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่หนึ่ง
6 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 41 ชาย เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่สาม
7 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 18 ชาย เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่สาม
8 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 50 หญิง เวียงจันทน์ ไม่มี
9 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 22 หญิง เวียงจันทน์  ไทย อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
10 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 21 หญิง เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่แปด
11 5 เมษายน พ.ศ. 2563 55 ชาย ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี เวียงจันทน์ ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี กระทำอาชีพพนักงานบริษัทเหมืองแร่
12 6 เมษายน พ.ศ. 2563 20 หญิง ธงของประเทศลาว ลาว เวียงจันทน์ ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ติดร่วมกับกรณีที่สิบเอ็ดในเที่ยวบินระหว่างประเทศจากกรุงเทพมหานครสู่เวียงจันทน์
13 7 เมษายน พ.ศ. 2563 40 ชาย เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่สิบเอ็ด
14 7 เมษายน พ.ศ. 2563 19 หญิง เวียงจันทน์ ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
15 8 เมษายน พ.ศ. 2563 20 หญิง เวียงจันทน์ ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ติดร่วมกับกรณีที่สิบสอง ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับกรณีที่สิบเอ็ดและกรณีที่สิบสอง
16 10 เมษายน พ.ศ. 2563 23 หญิง เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่สิบ
17 11 เมษายน พ.ศ. 2563 32 หญิง เวียงจันทน์ ไม่มี ติดร่วมกับกรณีที่สิบหก
18 11 เมษายน พ.ศ. 2563 32 หญิง เวียงจันทน์ ไม่มี
19 12 เมษายน พ.ศ. 2563 21 ชาย เวียงจันทน์ ไม่มี