แม่แบบ:กล่องข้อมูล สถานีวิทยุ

{{{ชื่อสถานี}}}
{{{ภาพ}}}
ชื่อเต็ม {{{ชื่อเต็ม}}}
เจ้าของสถานี {{{เจ้าของสถานี}}}
ผู้รับสัมปทาน {{{ผู้รับสัมปทาน}}}
ผู้บริหาร {{{ผู้บริหาร}}}
ความถี่ {{{ความถี่}}}
รูปแบบรายการ {{{รูปแบบ}}}
พื้นที่กระจายเสียง {{{พื้นที่}}}
ภาษาที่ใช้ {{{ภาษา}}}
คำขวัญ {{{คำขวัญ}}}
ที่ตั้งห้องส่ง {{{ที่ตั้ง}}}
ระยะเวลาที่กระจายเสียง {{{กระจายเสียงวันแรก}}} – {{{กระจายเสียงวันสุดท้าย}}}
เว็บไซต์ {{{เว็บไซต์}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้แก้ไข

ให้ใส่ข้อความ

{{กล่องข้อมูล สถานีวิทยุ
| ชื่อสถานี = 
| ภาพ = 
| ชื่อเต็ม = 
| เจ้าของสถานี = 
| ผู้รับสัมปทาน = 
| ผู้บริหาร = 
| ความถี่ = 
| รูปแบบ = 
| พื้นที่ = 
| ภาษา = 
| คำขวัญ = 
| ที่ตั้ง = 
| กระจายเสียงวันแรก = 
| กระจายเสียงวันสุดท้าย = 
| เว็บไซต์ = 
| หมายเหตุ = 
| intl = 
}}

หมายเหตุแก้ไข

  • แม่แบบนี้ใช้กับสถานีวิทยุที่ก่อตั้งขึ้นในความเป็นจริง มิใช่สถานีวิทยุที่ปรากฏเฉพาะในวรรณกรรมหรือเกม