แม่แบบ:กล่องข้อมูล จังหวัดประเทศเกาหลี

{{{ชื่อ}}}
({{{ชื่อเกาหลี}}})
[[ไฟล์:{{{ภาพ}}}|100px|ตราประจำจังหวัด{{{ชื่อ}}}]]
ตราประจำจังหวัด{{{ชื่อ}}}
[[ไฟล์:{{{ภาพ2}}}|270px|{{{คำอธิบายภาพ}}}]]
{{{คำอธิบายภาพ}}}
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาไทย{{{ชื่อ}}}
ชื่อภาษาเกาหลี{{{ชื่อเกาหลี}}}
เมืองเอก{{{เมืองหลวง}}}
ภูมิภาค{{{ภูมิภาค}}}
[[การแบ่งเขตการปกครองของเกาหลี{{{เหนือ/ใต้}}}|อำเภอ]]{{{อำเภอ}}}
เทศบาล{{{เทศบาล}}}
ผู้ว่าราชการ{{{ผู้ว่าราชการ}}}
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
{{{สัญลักษณ์1}}}{{{ตอบ_สัญลักษณ์1}}}
{{{สัญลักษณ์2}}}{{{ตอบ_สัญลักษณ์2}}}
{{{สัญลักษณ์3}}}{{{ตอบ_สัญลักษณ์3}}}
{{{สัญลักษณ์4}}}{{{ตอบ_สัญลักษณ์4}}}
{{{สัญลักษณ์5}}}{{{ตอบ_สัญลักษณ์5}}}
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่{{{พื้นที่รวม}}} ตร.กม. (อันดับ {{{อันดับพื้นที่}}})
ร้อยละพื้นที่น้ำ{{{พื้นที่น้ำ}}}
ประชากร{{{ประชากร}}} คน ({{{ปีประชากร}}}) (อันดับ {{{อันดับประชากร}}})
ความหนาแน่น{{{ความหนาแน่น}}} คน/ตร.กม.
เว็บไซต์{{{เว็บไซต์}}}
แผนที่
[[ไฟล์:{{{แผนที่}}}|250px|แผนที่[[ประเทศเกาหลี{{{เหนือ/ใต้}}}]]เน้น{{{แผนที่เน้น}}}]]
{{กล่องข้อมูล จังหวัดประเทศเกาหลี
| ชื่อ = 
| ชื่อเกาหลี = 
| ภาพ = 
| ภาพ2 = 
| คำอธิบายภาพ = 
| เมืองหลวง = 
| ภูมิภาค = 
| เหนือ/ใต้ = <!---ลงข้อมูลแค่ "เหนือ" กับ "ใต้" เท่านั้น--->
| อำเภอ = 
| เทศบาล = 
| ผู้ว่าราชการ = 
| สัญลักษณ์1 = 
| ตอบ_สัญลักษณ์1 = 
| สัญลักษณ์2 = 
| ตอบ_สัญลักษณ์2 = 
| สัญลักษณ์3 = 
| ตอบ_สัญลักษณ์3 = 
| สัญลักษณ์4 = 
| ตอบ_สัญลักษณ์4 = 
| สัญลักษณ์5 = 
| ตอบ_สัญลักษณ์5 = 
| พื้นที่รวม = 
| อันดับพื้นที่ = 
| พื้นที่น้ำ = 
| ประชากร = 
| ปีประชากร = 
| อันดับประชากร = 
| ความหนาแน่น = 
| เว็บไซต์ = 
| แผนที่ = 
| แผนที่เน้น = 
}}