แม่น้ำโอกาวางโก

แม่น้ำโอกาวางโก (Okavango River) เป็นแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นระบบแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกาใต้ มีความยาว 1,600 กม. ต้นน้ำเกิดทางตอนกลางของประเทศแองโกลา ไหลไปทางใต้ เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแองโกลากับประเทศนามิเบีย และไหลผ่านประเทศบอตสวานา แม่น่้ำนีี้จะไหลไปดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโก และ ลำน้ำบางส่วนพอผ่านดินดอนสามเหลี่ยมนี้ไปจะไหลลง ทะเลสาบงามิ (Lake Ngami)

Okavango
River
แม่น้ำโอกาวางโกในประเทศบอตสวานา
ประเทศ Angola, Namibia, Botswana
ปากแม่น้ำ
 - ตำแหน่ง Moremi Game Reserve, Botswana
ความยาว 1,700 km (1,056 mi)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 530,000 ตร.กม. (204,634 ตร.ไมล์)
การไหล
 - เฉลี่ย 475 m3/s (16,774 cu ft/s)
 - สูงสุด 1,000 m3/s (35,315 cu ft/s)
 - ต่ำสุด 350 m3/s (12,360 cu ft/s)
Okavango river basin map
Okavango river basin map
Okavango river basin map