แม่น้ำเนริส

แม่น้ำในลิทัวเนียและเบลารุส
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แม่น้ำเนริส (Neris) เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศโปแลนด์กับประเทศลิทัวเนีย มีความยาว 510 กม. มีต้นแม่น้ำอยู่บนเส้นเขตแดนด้านตะวันออกของประเทศโปแลนด์ ไหลไปทางตะวันตก โดยไหลลงแม่น้ำเมนันที่เมืองเคานัส ประเทศลิทัวเนีย

แม่น้ำเนริส
Neris river in Vilnius.jpg
ลักษณะทางกายภาพ
ปากน้ำแม่น้ำเนมาน
ความยาว510 km (320 mi)