แม่น้ำหวงฉุ่ย

แม่น้ำหวงฉุ่ย เป็นแม่น้ำในมณฑลชิงไห่และกานซู่เป็นสาขาของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 374 กิโลเมตร (232 ไมล์) และพื้นที่ลุ่มน้ำ 3,200 ตารางกิโลเมตร (1,200 ตารางไมล์)[1]

หวงฉุ่ยทางตะวันออกใกล้แม่น้ำต้าตง

อ้างอิงแก้ไข

  1. "湟水河" (ภาษาจีน). Baidu Baike. สืบค้นเมื่อ 21 March 2017.