แม่น้ำร็อยส์ (เยอรมัน: Reuss) เป็นแม่น้ำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความยาวทั้งสิ้น 164 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 3,426 ตารางกิโลเมตรในรัฐอูรี, รัฐลูเซิร์น และรัฐอาร์เกา แม่น้ำร็อยส์ถือเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในประเทศรองจากแม่น้ำไรน์, แม่น้ำอาเร และแม่น้ำโรน แม่น้ำร็อยส์เป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากช่องเขาฟูร์คาในเทือกเขาแอลป์

แม่น้ำร็อยส์
ลักษณะทางกายภาพ
ปากน้ำแม่น้ำอาเร
ความยาว164.4 km (102.2 mi)