แม่น้ำบางตะบูน หรือ คลองบางตะบูน เป็นลำน้ำสายหนึ่งในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีต้นกำเนิดจากจุดที่คลองไหหลำและคลองบางสามแพรกไหลมารวมกันบริเวณวัดเกาะแก้ว ตำบลบางตะบูนออก ไปลงอ่าวบางตะบูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร[1]

แม่น้ำบางตะบูน
คลองบางตะบูน
เรือเก็บหอยแมลงภู่บริเวณปากน้ำบางตะบูน
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำจุดบรรจบระหว่างคลองไหหลำกับคลองบางสามแพรก
 • ตำแหน่งตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด13°15′38.6″N 99°55′10.1″E / 13.260722°N 99.919472°E / 13.260722; 99.919472
ปากน้ำปากน้ำบางตะบูน
 • ตำแหน่ง
ตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • พิกัด
13°15′57.0″N 99°56′31.7″E / 13.265833°N 99.942139°E / 13.265833; 99.942139
ความยาว4 กิโลเมตร (2.5 ไมล์)
ลุ่มน้ำ
ระบบแม่น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์
ลำน้ำสาขา 
 • ซ้ายคลองไหหลำ, คลองขุดยี่สาร, คลองลัด
 • ขวาคลองบางสามแพรก, คลองแพรกโรงถ่าน, คลองสามคลอง, คลองมอญ

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓ (อักษร น-ม) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560.