แม่น้ำนิฮมบาชิ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แม่น้ำนิฮมบาชิ (ญี่ปุ่น: Nihonbashi River โรมาจิ: 日本橋川 ทับศัพท์: Nihonbashi-gawa) เป็นแม่น้ำหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ใหลผ่านเมืองโตเกียว เริ่มต้นแยกจากแม่น้ำคันดะไหลลงสู่แม่น้ำซูมิดะ มีความยาวทั้งสิ้น 4.3 กิโลเมตร

แม่น้ำนิฮมบาชิ
Nihonbashi 1114.jpg
ลักษณะทางกายภาพ
ปากน้ำแม่น้ำซูมิดะ