แม่น้ำนิฮมบาชิ

แม่น้ำในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

แม่น้ำนิฮมบาชิ (ญี่ปุ่น: 日本橋川โรมาจิNihonbashi-gawaทับศัพท์: นิฮมบาชิงาวะ) เป็นแม่น้ำหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ใหลผ่านเมืองโตเกียว เริ่มต้นแยกจากแม่น้ำคันดะไหลลงสู่แม่น้ำซูมิดะ มีความยาวทั้งสิ้น 4.3 กิโลเมตร

แม่น้ำนิฮมบาชิ
สะพานนิฮมบาชิทอดผ่านแม่น้ำนิฮมบาชิ มีทางด่วนชูโตะคร่อมอยู่ด้านบน
ชื่อท้องถิ่น日本橋川  (ญี่ปุ่น)
ที่ตั้ง
ประเทศธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
โตเกียวโตเกียว
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำ 
 • ตำแหน่งแม่น้ำคันดะ เขตบุงเกียว
ปากน้ำ 
 • ตำแหน่ง
แม่น้ำซูมิดะ เขตชูโอ
ความยาว4.8 กิโลเมตร (3.0 ไมล์)