แม่น้ำดาเบา

แม่น้ำในฟิลิปปินส์

แม่น้ำดาเบา เป็นแม่น้ำสายหนึ่งบนเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,700 ตารางกิโลเมตร ความยาว 160 กิโลเมตร อัตราการไหลลงสู่ปากน้ำอยู่ที่ 70-80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ลุ่มน้ำแห่งนี้มีฝนตกตลอดทั้งปีและมักประสบปัญหาไต้ฝุ่น

แม่น้ำดาเบา (แม่น้ำบังเคโรฮัน)
Ilog ng Davao, แม่น้ำซาลุก
ปากแม่น้ำดาเบา
ประเทศ ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
ดินแดน เขตฮีลากังมินดาเนา (จังหวัดบูคิดโนน), เขตดาเบา
แม่น้ำสาขา
 - ซ้าย แม่น้ำปานิกัน, แม่น้ำตามูกัน
 - ขวา แม่น้ำซาลุก
ต้นกำเนิด แม่น้ำซาลุก, อาโป–ตาโลโม
 - ตำแหน่ง ซันเฟร์นันโด
ปากแม่น้ำ อ่าวดาเบา
 - ตำแหน่ง นครดาเบา
 - ระดับ
ความยาว 160 km (99 mi)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,623 ตร.กม. (627 ตร.ไมล์)