แม่น้ำงึม (ลาว: ນ້ຳງືມ) เป็นแม่น้ำที่มีความยาว 354 กิโลเมตร[1] ไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยมีต้นน้ำในเขตที่สูงทางเหนือของแขวงเชียงขวาง และไหลลงใต้ผ่านแขวงเวียงจันทน์ ไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่เวียงจันทน์ แม่น้ำสายนี้ได้สร้างเขื่อนน้ำงึมกั้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]