แฟลชเก็ต (อังกฤษ: FlashGet) (เดิมใช้ชื่อว่า เจ็ตคาร์) เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดแบบฟรีแวร์ สำหรับไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เมื่อก่อนจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเงินหรือไม่ก็จะมีโฆษณา ตอนหลังใช้สำหรับช่วยดาวน์โหลดของอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ ทำให้การดาวน์โหลดสามารถหยุดได้ มีความยืดหยุ่น ทำให้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่เสียหาย

แฟลชเก็ต
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ประเภทโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด
สัญญาอนุญาตฟรีแวร์
เว็บไซต์www.flashget.com

ความสามารถ

แก้
  • สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้สูงสุด 10 ส่วนพร้อมกัน
  • ปัจจุบัน FlashGet มีภาษารวมกันทั้งหมด 31 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้