ตัวจัดการดาวน์โหลด

(เปลี่ยนทางจาก โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด)

ตัวจัดการดาวน์โหลด (อังกฤษ: download manager) คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการดาวน์โหลดไฟล์คอมพิวเตอร์ (บางครั้งอาจะมีการอัปโหลดด้วย) จากระบบเครือข่าย (มักจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต) โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมประเภทนี้จะมีความสามารถพื้นฐานสองอย่างคือ ความสามารถในการดาวน์โหลดไฟล์ต่อหากการดาวน์โหลดยังไม่สำเร็จ และ ความสามารถในการแยกไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกเป็นส่วนย่อยๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปแล้วทำการดาวน์โหลดส่วนย่อยๆ นี้พร้อมๆ กัน เป็นผลให้การดาวน์โหลดสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น นอกจากความสามารถที่กล่าวมานี้ บางโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

  • สามารถหยุดการดาวน์โหลดโปรแกรมชั่วคราว
  • ดาวน์โหลดไฟล์หลายๆ ไฟล์โดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบไฟล์ที่ซ้ำ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อยต่างๆ โดยอัตโนมัติ
  • กำหนดตารางดาวน์โหลดไฟล์ รวมทั้งกำหนดให้หยุด หรือ ปิดการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ค้นหาไฟล์จากที่ต่างๆ ที่มีไฟล์เหมือนกันเพื่อช่วยให้การดาวน์โหลดทำได้เร็วขึ้น
  • จำกัดความเร็วในการดาวน์โหลด
  • สร้างโฟลเดอร์ย่อยอัตโนมัติ

ตัวอย่างซอฟต์แวร์

แก้