แผนปฏิบัติการทางทหาร

แผนปฏิบัติการทางทหาร (อังกฤษ: Military operation plan; หรือในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เรียกว่า war plan) เป็นแผนการอย่างเป็นทางการของกองกำลังทางทหาร ในการดำเนินการตามปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งร่างขึ้นจากผู้บัญชาการในกระบวนการปฏิบัติการรบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งก่อนหน้าหรือระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แผนปฏิบัติการทางทหารมักจะคล้อยตามกับหลักนิยมทางทหารของกองกำลังนั้น ๆ เสมอ

แผนปฏิบัติการทางทหารมักจะถูกปกปิดไว้โดยชื่อรหัส

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข