แผนบางกอก (Bangkok Plot) เป็นชื่อเรียกแผนการต่อต้านพระนโรดม สีหนุแห่งกัมพูชาของกลุ่มเขมรฝ่ายขวาได้แก่ ซ็อม ซารี เซิง งอกทัญ ดาบ ฌวน โดยคาดว่ามีรัฐบาลไทยและเวียดนามใต้อยู่เบื้องหลังและมีสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง[1] จากข้อมูลของฝ่ายพระนโรดม สีหนุ กล่าวว่ามีการวางแผนรัฐประหารโดยใช้กองทหารเขมรเสรีของเซิง งอกทัญ

พระนโรดม สีหนุทรงทราบรายละเอียดของแผนการนี้เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของดาบฌวน ดาบฌวนพยายามหลบหนี แต่ถูกจับได้[2] เขาถูกสอบสวนและเสียชีวิตก่อนจะถูกสัมภาษณ์ สีหนุกล่าวหาในภายหลังว่า ลน นล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นเป็นผู้ยิงเพื่อหยุดยั้งการก่อรัฐประหาร[3]

ภาพของศพของดาบฌวนได้มีการเผยแพร่ในพนมเปญส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาอีกคนหนึ่งคือ ซ็อม ซารี หายสาบสูญไปใน พ.ศ. 2505 ส่วนเซิง งอกทัญนั้นได้มีส่วนร่วมในการรัฐประหาร พ.ศ. 2513 ที่นำโดยลน นล ก่อนจะเกิดความขัดแย้งกันเองจนต้องไปลี้ภัยในเวียดนามใต้ พี่ชายของดาบฌวนคือ ซลัต เปียวถูกประหารชีวิตในคดีนี้ด้วย

เมื่อพระนโรดม สีหนุหันไปสนใจงานทางด้านการกำกับภาพยนตร์ ได้นำเรื่องนี้ไปเป็นโครงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องเงามืดเหนือปราสาท (Shadow over Angkor)[4] โดยสรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการโค่นล้มระบอบการปกครองของพระองค์ เพราะพระองค์ไปสถาปนาความใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ้างอิง แก้

[1] Shadow Over Angkor on YouTube

  1. Prados, J. Lost crusader: the secret wars of CIA director William Colby, Oxford University Press, 2003, p.67
  2. Prados, p.68
  3. Norodom Sihanouk, My War with the CIA, Pelican, p.108
  4. Sihanouk, p.111