แนวร่วมแรงงานเยอรมัน

Flag of the DAF
A DAF Mützenabzeichen (hat badge).
A DAF Raute (diamond).

แนวร่วมแรงงานเยอรมัน(เยอรมัน: Deutsche Arbeitsfront, DAF) เป็นองค์กรสหภาพแรงงานแห่งชาติสังคมนิยมซึ่งถูกแทนที่สหภาพแรงงานอิสระต่างๆของสาธารณรัฐไวมาร์ ภายหลังจากอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ขึ้นสู่อำนาจ.หลังจากพรรคนาซีในปี ค.ศ. 1933 ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันแรงงาน จักรวรรดิไรซ์ที่สามไม่ได้เป็นเพียงสหภาพแรงงานทั้งหมดของรัฐบาล แต่ได้กำหนดสมาชิกสหภาพให้มีหน้าที่คำสั่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม บังคับให้คนงานทุกคนเข้าร่วมสหภาพที่รัฐได้ดำเนินการ.