แทมบูรีน (Tambourine) เป็นเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในตระกูลเครื่องกระทบ ประกอบขึ้นด้วยขอบกลมเหมือนขอบกลอง ขนาดเล็กประมาณ 10 นิ้ว ขอบอาจจะทำด้วยไม้ พลาสติก หรือโลหะ รอบๆ ขอบติดด้วยแผ่นโลหะประกบกัน 2 แผ่น หรือติดด้วยลูกกระพรวนเป็นระยะ ใช้ตีกระทบกับฝ่ามือ หรือสั่นเขย่าให้เกิดเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง เพื่อประกอบจังหวะให้เกิดความสนุกสนาน สดชื่น แทมบูรีนบางชนิดจะขึงด้วยหนังเหมือนกลอง 1 ด้าน ใช้ฝ่ามือตีที่หนังก็ได้ แทมบูรีนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Riqq หรือ Riq

เรื่องราว แก้

ต้นกำเนิดของแทมบูรีนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีการกล่าวถึงในงานประวัติศาสตร์ตั้งแต่ช่วง 1700 ปีก่อนคริสตกาล และถูกใช้โดยนักดนตรีโบราณในแอฟริกาตะวันตก ตะวันออกกลาง กรีซ และอินเดีย กลองมาถึงยุโรปผ่านทางพ่อค้าหรือนักดนตรี[1] แทมบูรีนถูกนำมาใช้ในอียิปต์โบราณ ซึ่งชาวยิวรู้จักกันในชื่อ tof โดยเครื่องดนตรีชนิดนี้ใช้ในบริบททางศาสนาเป็นหลัก[2]

เครื่องมือที่คล้ายกัน แก้

ดาเยเรห์ แก้

เดย์เยร์ (หรือ doira, dojra, dayre, doira, dayre) เป็นกลองเฟรมขนาดกลางที่มีจิงเกิลใช้ประกอบกับดนตรียอดนิยมและคลาสสิกในอิหร่าน (เปอร์เซีย) คาบสมุทรบอลข่าน และหลายประเทศในเอเชียกลาง เช่น อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน.[3][4] นี่คือเครื่องเพอร์คัชชันที่ผสมผสานระหว่างกลองกับแทมบูรีน

บูเบน แก้

แทมบูรีน (Buben ในภาษารัสเซีย, Bubon ในภาษายูเครน, Boben ในภาษาสโลเวเนีย, แทมบูรีนในภาษาเช็ก[5] bemben ในภาษาโปแลนด์) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะจังหวะ คล้ายกับแทมบูรีน แทมบูรีนประกอบด้วยห่วงไม้หรือโลหะซึ่งมีเมมเบรนหนาแน่นขึงไว้ด้านใดด้านหนึ่ง (แทมบูรีนบางตัวไม่มีเมมเบรนเลย) แทมบูรีนบางประเภทมีวงแหวนโลหะ ฉาบ หรือกระดิ่งเล็ก[6][7]

เดฟ แก้

Daf (دف) เป็นกลองขนาดใหญ่หรือกลอง Perso-Arabic ที่ใช้ประกอบดนตรียอดนิยมและคลาสสิกในอิหร่าน อาเซอร์ไบจาน โลกอาหรับ ตุรกี (ซึ่งเรียกว่า TEF) อุซเบกิสถาน (ซึ่งเรียกว่า childirma) อินเดีย (ซึ่ง เรียกว่าดาฟลี) และเติร์กเมนิสถาน[8] โดยปกติแล้ว Daf จะระบุจังหวะและจังหวะของเพลงที่กำลังเล่น จึงทำหน้าที่เหมือนวาทยากรในดนตรีตะวันออกแบบโมโนโฟนิก

อ้างอิง แก้

  1. "Tambourine". www.vsl.info. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  2. "The Tambourine and Music Making Around The Globe". www.wpr.org. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  3. "Dayereh". www.indianidolacadmy.in. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  4. "Doira - Uzbek National Musical Instrument". globalconnect.uz. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  5. "Carmen: opéra comique en quatre actes". books.google.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  6. "Традиционные русские музыкальные инструменты, о которых вы должны знать". yavitrina.ru. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  7. "Types of Tambourines". ourpastimes.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.
  8. "Daf". www.traditionalarabicmusic.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-24.