แดฆแมฮ์ (เปอร์เซีย: دخمه) หรือ หอคอยแห่งความเงียบงัน (อังกฤษ: Tower of Silence) เป็นสิ่งก่อสร้างวงกลมยกสูงที่สร้างขึ้นในศาสนาโซโรอัสเตอร์เพื่อใช้เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องในออกจากร่างของศพ (excarnation) อันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีศพแบบโซโรอัสเตอร์ หอคอยแดฆแมฮ์มีไว้เพื่อทิ้งร่างของศพไว้ในที่เปิดเพื่อให้นกกินซาก โดยทั่วไปคือ แร้งมากินร่าง[1]

ภาพถ่ายหอคอยแห่งความเงียบงันแห่งหนึ่งในประเทศอิหร่าน ถ่ายเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบ

พิธีกรรมทิ้งศพของโซโรอัสเตอร์นั้นพบหลักฐานย้อนกลับไปถึงกลางศตวรรษที่ห้าก่อนคริสตกาลดังปรากฏใน ฮิโตรีส ของเฮโรโดตุส ในขณะที่การสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาล้อมรอบนั้นปรากฏการบันทึกครั้งแรกในต้นศตวรรษที่เก้า[1] เหตุผลเชิงความเชื่อของการทิ้งศพให้แร้งกินนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สัมผัสกับโลก น้ำ และไฟ สามสิ่งซึ่งในศาสนาโซโรอัสเตอร์เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์[1]

ความเชื่อแก้ไข

ธรรมเนียมโซโรอัสเตอร์เชื่อว่าศพหรือร่างของผู้เสียชีวิต (รวมถึงเส้นผมที่ถูกตัดและเล็บที่ถูกตัด) เป็น แนซู (nasu) อันคือสิ่งไม่สะอาดหรือเป็นมลพิษ[1][2] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปิศาจแห่งศพ (ภาษาอเวสตะ: แนซูแดวา) เชื่อกันว่าจะเข้าสู่ร่างผู้ตายทันทีและทำให้ทุกสิ่งที่มันเข้าไปสิงปนเปื้อน[2][3]

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการก่อความโสโครกให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามประการของโซโรอัสเตอร์คือ น้ำ, ดิน, ไฟ (ดูเพิ่มที่ แซม และ อะตาร์ ตามลำดับ) ศพจะถูกทิ้งไว้บนยอดของหอคอยให้ถูกแสงแดดและถูกกัดกินโดยสุนัขป่าและนกแร้ง[1][2] เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปปนเปื้อนสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามประการ[4]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Huff, Dietrich (2004). "Archaeological Evidence of Zoroastrian Funerary Practices". ใน Stausberg, Michael (บ.ก.). Zoroastrian Rituals in Context. Numen Book Series. Vol. 102. Leiden: Brill Publishers. pp. 593–630. doi:10.1163/9789047412502_027. ISBN 90-04-13131-0. ISSN 0169-8834. LCCN 2003055913.
  2. 2.0 2.1 2.2 Malandra, W. W. (2013). "Iran". ใน Spaeth, Barbette Stanley (บ.ก.). The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religions. New York: Cambridge University Press. p. 122. doi:10.1017/CCO9781139047784.009. ISBN 978-0-521-11396-0. LCCN 2012049271.
  3. Brodd, Jeffrey (2003). World Religions. Winona, MN: Saint Mary's Press. ISBN 978-0-88489-725-5.
  4. Modi, Jivanji Jamshedji Modi (1928), The Funeral Ceremonies of the Parsees, Anthropological Society of Bombay, เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-02-07, สืบค้นเมื่อ 2005-09-09

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ชื่อ "Boyce_RBP" ซึ่งนิยามใน <references> ไม่ถูกใช้ในข้อความก่อนหน้า

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ชื่อ "Stausberg-Zarathushtras" ซึ่งนิยามใน <references> ไม่ถูกใช้ในข้อความก่อนหน้า

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข