แคสเปอร์สกี

แคสเปอร์สกี (อังกฤษ: Kaspersky; /kæˈspɜrski/ รัสเซีย: Касперского) คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัท แคสเปอร์สกีแล็บ (อังกฤษ: Kaspersky Lab; รัสเซีย: Лаборатория Касперского) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโกในประเทศรัสเซีย

แคสเปอร์สกีแล็บ เริ่มผลิตและพัฒนาโปรแกรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โดยมีผู้ริเริ่มโครงการคือ ยูจีน แคสเปอร์สกี

ผลิตภัณฑ์แก้ไข

แคสเปอร์สกี อินเทอร์เน็ตซิเคียวริตีแก้ไข

แคสเปอร์สกี แอนติไวรัสแก้ไข

แคสเปอร์สกี โมเบิลซิเคียวริตีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข