แคสซิโอเปีย (อังกฤษ: Cassiopeia) เป็นชื่อของบุคคลในตำนานเทพปกรณัมกรีกหลายคน เช่น

  • ราชินีแคสซิโอเปีย ชายาของกษัตริย์เซเฟอัส ผู้ครองอาณาจักรในตำนานชื่อ เอธิโอเปีย เป็นผู้มีความงดงามอย่างยิ่งแต่หยิ่งจองหอง ซึ่งเป็นเหตุแห่งความวินาศของนางเอง
  • แคสซิโอเปีย ชายาของกษัตริย์ฟีนิกซ์ บุตรีของอาราบัส เป็นมารดาของวีรบุรุษในตำนานกรีกคือ เอทิมนิอุส
กษัตริย์เซฟิอัสแห่งเอธิโอเปีย และราชินีแคสซิโอเปีย ขอบพระทัย เพอร์ซิอุส ที่มาช่วยเหลือเจ้าหญิงแอนดรอมีดา บุตรสาวของตน, La Délivrance d'Andromède (1679) Pierre Mignard, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์