แคว้นจุบบาดาเดเฮ

จุบบาดาเดเฮ (โซมาลี: Jubbada Dhexe; อาหรับ: جوبا الأوسط) เป็นแคว้นของโซมาเลีย มีเมืองหลักคือ Bu'aale ตั้งชื่อตามแม่น้ำจุบบาที่ไหลผ่านพื้นที่ ในปี 2006 พื้นที่นี้ประสบอุทกภัย[1]

จุบบาดาเดเฮที่มีเครื่องหมายสีแดงเข้มบนแผนที่ของโซมาเลีย พื้นที่สีเทาเป็นของโซมาลีแลนด์และพุนต์แลนด์

มีพื้นที่ 9,836 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ดีที่สุดในโซมาเลียเพราะมีความชื้นและสารอาหารเพียงพอในหุบเขาจุบบา ในปี 2008 ประชากรประมาณว่าประมาณ 349,000 คน[2]

อ้างอิง แก้