แคดเฮริน หรือ แคดฮีริน (Cadherins; ย่อมาจาก "calcium-dependent adhesion": การเชื่อมติดโดยปราศจากแคลเซียม) เป็นชนิดของโมเลกุลเชื่อมติดเซลล์ (cell adhesion molecule: CAM) ที่มีความสำคัญในการก่อร่างของแอดเฮีนเรนส์จังก์ชันเพื่อเชื่อมติดเซลล์เข้าด้วยกัน[1] แคดเฮรินเป็นชั้น (class) หนึ่งของโปรตีนข้ามชั้นชนิดที่หนึ่ง (type-1 transmembrane protein) แคดเฮรินสามารถทำงานได้โดยปราศจากแคลเซียมไอออน (Ca2+) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเต็มของแคดเฮริน

แอดเฮียเรนส์จังก์ชันที่ซึ่งมีองค์ประกอบคือแคดเฮรินเป็นหลัง

ซูเปอร์แฟมิลี (superfamily) ของแคดเฮรินประกอบด้วย แคดเฮริน (cadherins), โปรโตแคดเฮริน (protocadherins), เดสโมกลายน์ (desmogleins) และ เดสโมคอลลิน (desmocollins) เป็นต้น[2][3] ในโครงสร้างของโปรตีนในซูเปอร์แฟมิลีนี้มีจุดร่วมกันคือ แคดเฮรินรีพีทส์ (cadherin repeats) ซึ่งคือ Ca2+-binding domains นอกเซลล์ โมเลกุลแคดเฮรินมีแบ่งเป็นชั้น (classes) ย่อยต่าง ๆ ซึ่งแยกออกจากกันได้ด้วยการเติมคำนำหน้า (prefixes) จากการสำรวจค้นพบว่าเซลล์ต่าง ๆ ประกอบด้วยชนิดย่อยของแคดเฮรินเฉพาะตัวชนิดเดียวกันนั้นมีแนวโน้มที่จะกระจุดตัวกันแยกออกจากชนิดอื่น ๆ ทั้งในการเพาะเลี้ยงเซลล์และในเซลล์เชิงพัฒนาการ[4] เช่น เซลล์ที่ประกอบด้วยเอ็น-แคดเฮริน (N-cadherin) มีแนวโน้มที่จะกระจุดตัวกับเซลล์ที่แสดงออกซึ่งเอ็น-แคดเฮรินเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าความเร็วในการผสม (mixing speed) ในการทดลองในการเพาะเลี้ยงเซลล์นั้นส่งผลต่อระดับของความเฉพาะเจาะจงทางฮอมอไทปิก (homotypic specificity)[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Alimperti S, Andreadis ST (May 2015). "CDH2 and CDH11 act as regulators of stem cell fate decisions". Stem Cell Research. 14 (3): 270–82. doi:10.1016/j.scr.2015.02.002. PMC 4439315. PMID 25771201.
  2. Hulpiau P, van Roy F (February 2009). "Molecular evolution of the cadherin superfamily". The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 41 (2): 349–69. doi:10.1016/j.biocel.2008.09.027. PMID 18848899.
  3. Angst BD, Marcozzi C, Magee AI (February 2001). "The cadherin superfamily: diversity in form and function". Journal of Cell Science. 114 (Pt 4): 629–41. PMID 11171368.
  4. Bello SM, Millo H, Rajebhosale M, Price SR (January 2012). "Catenin-dependent cadherin function drives divisional segregation of spinal motor neurons". The Journal of Neuroscience. 32 (2): 490–505. doi:10.1523/jneurosci.4382-11.2012. PMC 3292792. PMID 22238085.
  5. Duguay D, Foty RA, Steinberg MS (January 2003). "Cadherin-mediated cell adhesion and tissue segregation: qualitative and quantitative determinants". Developmental Biology. 253 (2): 309–23. doi:10.1016/S0012-1606(02)00016-7. PMID 12645933.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข