อาโม (มลายู: Amo) เป็นแขวงทางใต้ของเขตเติมบูรง มีพรมแดนติดกับแขวงบาตูอาโปยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทางใต้ติดกับรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับแขวงโบกก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับแขวงบางาร์

อาโม
แขวง
ที่ตั้งแขวงอาโมในเขตเติมบูรง
ประเทศ บรูไน
เขตเขตเติมบูรง
เขตเวลาเวลามาตรฐานบรูไน (UTC+8)